Značaj testa samostalnosti

Značaj testa samostalnosti

Od 2019. godine, kada je Skupština Republike Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, započeta je priča o testu samostalnosti ( u primeni od 1. marta 2020. godine). Do sada smo mogli zaključiti da je ova vrsta testa najviše...