U slučaju da ste osnivač doo i ujedno zaposleni u njemu, bitno je da znate da li je na završetku godine povoljnija opcija sebi isplatiti bonus ili ostvariti dobit i isplatiti dividendu. Iz poreskog aspekta, isplata dividende je manje povoljna opcija od isplate bonusa, a u nastavku teksta ćemo vam objasniti zašto je tako.

Kada vaš doo ima uspešno poslovanje, na kraju godine ostvaruje određeni profit. Ukoliko ste istovremeno i osnivač i zaposleni u svom doo, za raspodelu tog doo profita imate dve sledeće opcije:

 • Isplata dividende
 • Isplata bonusa (odnosno uvećane zarade)

Šta obuhvata isplata dividende?

Doo koje je na završetku godine ostvarilo određeni profit treba na prvom mestu da plati porez na dobit koji iznosi 15%. Nakon toga, osnivač treba da isplati dividendu, pri čemu je potrebno da plati još 15% poreza, koliko iznosi porez na dividendu.

Ukoliko je isplata dividende vaša odluka kao osnivača i ujedno zaposlenog u vašem doo, plaćate ukupan porez od 15% + 15%. 

Konkretan primer za isplatu dividende

Isplata dividende na konkretnom primeru od 5.000.000 dinara doo dobiti na završetku godine izgleda ovako:

 • Porez na dobit: 5.000.000 x 15% = 750.000 dinara
 • Preostalo za dividende: 5.000.000 – 750.000 = 4.250.000 dinara
 • Porez na dividende: 4.250.000 x 15% = 637.500 dinara
 • Isplata osnivaču kao dividenda: 4.250.000 – 637.500 = 3.612.500

Kada je u pitanju isplata dividende, ukoliko je doo dobit 5.000.000 dinara, nakon isplate ukupnog poreza, osnivaču će ostati iznos od 3.612.500 odnosno 72%.

Kako izgleda isplata bonusa?

Kao osnivač doo u kome ste ujedno zaposleni, imate još jednu potencijalnu opciju umesto isplate dividende. Isplata bonusa je još jedan način povlačenja sredstava iz doo, a najpre ćemo vam objasniti kako ona izgleda da bismo razumeli da li je to povoljnija opcija od isplate dividende.

Isplata bonusa, za razliku od isplate dividende, funkcioniše tako što se u osnovi umanji dobit koju je ostvarilo preduzeće. U tom slučaju, na zaradu kao i na bonus, gleda se kao na trošak, pri čemu se rashodi preduzeća povećavaju, dok se njegova dobit umanjuje.

Osnivač je u obavezi da prilikom isplate bonusa prvo donese odluku o isplati bonusa u tekućem mesecu. Kako se već u decembru može znati poslovni uspeh, odnosno ostvareni rezultat preduzeća, uglavnom je to mesec kada treba doneti odluku o isplati bonusa. Odluku je moguće doneti i u januaru za decembar ukoliko se u toku januara isplaćuje zarada za decembar prethodne godine. Iznos bonusa, prema odluci, se sabira sa platom osnivača doo u datom mesecu,

 te se na taj način dobija iznos koji se evidentira kao plata za tekući mesec. Dalje je potrebno na bonus platiti iste poreze i doprinose kao na platu.

Šta je povoljnije – bonus ili dividenda?

Odgovor na pitanje – “Da li je povoljnija isplata dividende ili isplata bonusa?” zavisi od visine dobiti koju doo ima. Za sve iznose dobiti preko milion dinara – isplata bonusa je bolja opcija, ukoliko ste ujedno i osnivač i zaposleni u svom doo.

Porez i doprinosi koji se isplaćuju na platu odnosno na bruto 1 zaradu su sledeći:

 • Porez na zarade: 10%
 • PIO doprinos na teret zaposlenog: 14%
 • PIO doprinos na teret poslodavca: 10%
 • Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog: 5,15%
 • Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca: 5,15%
 • Doprinos u slučaju nezaposlenosti na teret zaposlenog: 0,75%

Uzevši sve navedene informacije u obzir, ukupan porez i doprinosi koji se računaju na bruto 1 zaradu su čak 45,05%, odnosno 10% iznosi procenat poreza na zaradu, dok su 35,05% procenta doprinosi. Ukoliko je bruto plata manja od 500.000 dinara, ovo ne zvuči nimalo povoljno.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, konkretno član 41. i član 42. Zakona, određuju najvišu mesečnu osnovicu doprinosa, za koju se iznos menja svake godine. Trenutno, za 2023.g, najviša mesečna osnovica doprinosa iznosi 500.360 dinara, a u nastavku teksta možete saznati u kakvoj vezi su isplata bonusa i najviša osnovica doprinosa.

Bonus i najviša osnovica doprinosa

Kao što smo već pomenuli, najviša osnovica doprinosa propisana je od strane Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Za obračunavanje doprinosa se u trenutku isplate prihoda fizičkom licu uzima najviša osnovica doprinosa – nezavisno od stvarne visine tog prihoda.

U slučaju prihoda od 5.000.000 dinara, ovo podrazumeva da će se pomenuti procenat doprinosa koji iznosi 35,05% primeniti na upravo taj iznos od 500.360 dinara. U slučaju da je iznos veći od ove maksimalne osnovice doprinosa, plaćaće se svega 10% poreza, što znači da se u tom slučaju ne obračunavaju i samim tim ne plaćaju doprinosi.

Obračun doprinosa na najvišu osnovicu

Konkretan primer obračuna doprinosa na najvišu osnovicu, u slučaju bruto 1 zarade osnivača doo koja iznosi 5.000.000 dinara izgleda ovako:

 • Porez na zarade: 5.000.000 x 10% = 500.000 dinara
 • Doprinosi na najvišu osnovicu: 500.360 x 35,05% = 175.376 dinara
 • Neto iznos koji dobija osnivač, odnosno iznos koji mu se isplaćuje: 5.000.000 – 500.000 – 175.376 = 4.324.624 dinara 

Godišnji porez na dohodak građana

Prethodnom računicom dobili smo određeni neto iznos bonusa koji će kao takav biti isplaćen osnivaču doo. Međutim, sam osnivač doo u svojstvu fizičkog lica treba da isplati još jednu vrstu poreza – godišnji porez na dohodak građana. Predstavićemo vam kako taj proces izgleda na konkretnoj računici:

 • Neoporezivi iznos u slučaju godišnjeg poreza na dohodak građana (u trenutku pisanja ovog teksta): 3.719.376 dinara 
 • Lični odbitak za poreskog obveznika: 495.917 dinara (ili ne više od 50% osnovice)
 • Osnovica za godišnji porez na dohodak građana: 4.324.624 – 3.719.376 – 302.624 = 302.624 dinara 
 • Godišnji porez na dohodak građana: 302.624 x 10% = 30.262 dinara 
 • Neto iznos koji će ostati zaposlenom osnivaču nakon što isplati sve poreze: 4.324.624 – 30.262 = 4.294.362 dinara 

Kada je u pitanju isplata bonusa,za ukupan iznos od 5.000.000 dinara, nakon isplate poreza i doprinosa, kao i godišnjeg poreza na dohodak građana, osnivaču će ostati iznos od 4.294.362 dinara odnosno 86%.

Zaključak

U našem primeru početna dobit firme iznosila je 5.000.000 dinara, osnivač doo koji je ujedno i zaposleni imao je opciju da na kraju godine dobije iznos od 4.294.362 dinara, kada je isplata bonusa u pitanju. Ova suma dobija se nakon isplaćenih svih poreza i doprinosa. Odnosno procentualno 14% iznose svi porezi i doprinosi, dok 86% iznosi neto prihod osnivača.

Sa druge strane, još jedna opcija koju je zaposleni osnivač imao bila je isplata dividende, pri čemu mu je u slučaju dobiti od 5.000.000 dinara na kraju godine ostalo ukupno 3.612.500 dinara. Odnosno procentualno 28% iznose svi porezi, dok 72% iznosi neto prihod osnivača.

Ovo je iznos koji je za 681.862 dinara manji od iznosa koji smo dobili isplatom bonusa, čime zaključujemo da je isplata bonusa bolja opcija od isplate dividende. Što je iznos dobiti koju firma ostvaruje veći, to je procentualno isplativija isplata bonusa u odnosu na isplatu dividende.