DEEL platforma je sajt za globalno posredovanje u angažovanju zaposlenih ili kontraktora, za slanje novca prema njima, odnosno platforma koja pruža objedinjene usluge kompanijama u vezi sa angažovanjem lica izvan zemlje sedišta tih kompanija odnosno worldwide. 

U Srbiji DEEL se najčešće koristi na strani zaposlenih i kontraktora, odnosno kompanije iz inostranstva angažuju fizička lica iz Srbije.

DEEL platforma za zaposlene 

Da li je DEEL samo za zaposlene, ili mogu da primam novac kao preduzetnik ili doo?

DEEL nije samo za zaposlene, novac preko DEEL-a možete primati i kao preduzetnik ili doo, u tom slučaju vi ste tzv. “contractor” a ne zaposleni. 

Kada pregovarate sa kompanijom bitno je da znate razliku između zaposlenog i kontraktora. Rad za kompaniju iz inostranstva kao “zaposleni” podrazumeva da ćete se vi faktički zaposliti u nekoj domaćoj kompaniji, odnosno potpisaćete ugovor o radu. Ta domaća kompanija je obično firma za posredovanje u zapošljavanju. 


Protok novca ide na sledeći način:

  1. Kompanija za koju radite šalje novac za vašu platu (ukupan trošak neto plate, poreza i doprinosa i provizije) DEEL-u. 
  2. DEEL zadržava svoj fee (proviziju) i šalje novac za vašu platu  (ukupan trošak neto plate, poreza i doprinosa i provizije) domaćoj kompaniji za posredovanje u zapošljavanju 
  3. Domaća kompanija, u kojoj se vi vodite kao zaposleni, plaća poreze i doprinose na vašu platu i vama mesečno isplaćuje neto iznos;

DEEL platforma za kontraktore

Kontraktor podrazumeva da ste vi već registrovani kao preduzetnik ili imate doo firmu i ugovor potpisujete kao pravno lice. 

Postalo je odomaćeno da se koristi naziv “kontraktor” iako to nije srpska reč, to je praktično engleska reč “contractor” koja se koristi u ugovorima između inostrane firme i preduzetnika ili doo iz Srbije.


Protok novca, u ovom slučaju, ide na sledeći način:

  1. Kompanija za koju radite šalje novac prema ugovoru DEEL-u. Na DEELu se automaski generiše faktura prema toj kompaniji. 
  2. DEEL zadržava svoj fee. DEEL može zadržati fee od uplatioca ili od vas koji primate novac preko platforme, to zavisi od kompanije sa kojom sarađujete, odnosno da li će ona platiti fee ili ćete vi platiti. Vi dalje sa DEEL-a možete poslati novca na devizni račun svoje doo firme ili preduzetnika u Srbiji. To ne morate učiniti odmah kada novac legne na vaš korisnički nalog na DEEL-u. Kako ćete dalje trošiti taj novac kada legne na devizni račun u zemlji, zavisi od toga da li ste preduzetnik, ili imate doo u kome ste zaposleni.

Često je puno isplativije primati novac kao kontraktor, posebno za veće iznose priliva, jer kroz doo možete optimizovati isplatu mesečne plate, plaćati razne troškove, većinu novca isplaćivati kroz bonus i sl. 

Više o optimizaciji poreza i doprinosa kroz doo firmu objasnili smo u posebnom tektu pod nazivom: Isplata dividende ili isplata bonusa zaposlenom osnivaču doo – šta je povoljnije? 

Da li plaćam neke dodatne poreze i doprinose ako primam novac preko DEEL-a?

Ukoliko novac primate preko DEEL-a, plaćanje dodatnih poreza i doprinosa zavisi isključivo od toga kako koristite DEEL. Tačnije da li ste zaposleni – pa vi praktično DEEL koristite posredno, tj. agencija koja vas zapošljava prima novac, i plaća porez i doprinose za vas a vama isplaćuje neto platu. Ili ste kontraktor pa novac primate na DEEL a nakon toga na vaš devizni račun firme: preduzetnik ili doo. Kod kontraktora opet od oblika firme koju imate zavisi koje ćete vrste poreza plaćati.

Poenta je da, samo za primanje novca preko DEEL-a, nema plaćanja nikakvih dodatnih poreza ili doprinosa. Ne naplaćuje se ništa dodatno prema državi ukoliko novac primate preko DEEL platforme. Iste poreze i doprinose plaćate državi nezavisno od toga da li novac primate direktno na devizni račun ili preko DEEL-a pa na devizni račun ukoliko ste kontraktor. 

Dodatne troškove možete imati samo kroz fee koji DEEL uzima zato što koristite tu platformu za prijem novca. Ovaj fee se naplaćuje od vas ili od kompanije iz inostranstva od koje novac primate.

Kako se pravda priliv kod banke kada ga povlaćim sa DEEL-a?

Kontraktori koji novac prime na DEEL platformu u nekom trenutku moraju da povuku taj novac na devizni račun u zemlji. 

Priliv koji stigne po tom osnovu pravda se na potpuno isti način kao i bilo koji drugi priliv iz inostranstva uz jedan dodatak.

Kada povučete novac sa DEEL-a, često i u istom danu stiže vam “Obaveštenje o deviznom prilivu” od banke. Nakon toga vaša obaveza je da “Obaveštenje” popunite sa potrebnim podacima. To su u stvari statistički podaci koje banke šalju NBS-u, pa je potrebno upisati šifru u zavisnosti od vrste usluge koju ste pružili stranoj kompaniji. Na internetu možete pronaći Šifarnik deviznih plaćanja – i tu naći šifru prema vrsti usluge koju pružate. 

Uz obaveštenje je potrebno dostaviti i fakturu prema stranoj kompaniji koja naravno glasi na iznos priliva, i opis usluge treba da odgovara opisu koji ste napisali u Obaveštenju o deviznom prilivu. Ono što je dodatak ovde jeste da uz fakturu koju vi pravite prema klijentu – stranoj kompaniji, banka traži da se dostavi i faktura sa DEEL-a. Ovu fakturu vi možete da skinete u pdf formatu sa DEEL-a, odnosno vašeg korisničkog naloga na DEEL platformi.

Zašto banka traži fakturu sa DEEL-a?

U obaveštenju o deviznom prilivu stoji da je vama priliv stigao sa DEEL-a kao da je DEEL vaš nalogodavac. Međutim, kako banka zna da je deel posrednička plaforma, i da ste vi zapravo uslugu pružili nekoj drugoj kompaniji, što se i vidi u vašoj fakturi – banka želi da potvrdi o kojoj kompanijji je reč tako što traži fakturu sa DEEL-a, gde se vidi da ste vi posredstvom DEEL-a fakturisali uslugu drugoj inostranoj kompaniji.

Kada dostavite sva ova dokumenta banka će bez problema opravdati priliv i sredstva će biti raspoloživa na vašem tekućem računu.

ZAKLJUČAK:

DEEL možete koristiti i kao zaposleni i kao kontraktor, s tim što vam je isplativije da platformu koristite kao kontraktor. Nema nikakvih dodatnih poreza prema našoj državi za koršćenje DEEL platforme. Porezi zavise isključivo od oblika pravnog lica koje imate i preko koga primate novac. Devizni priliv koji povlačite sa DEEL platforme se uspešno pravda kod poslovne banke. Potrebno je samo dostaviti fakturu prema klijentu i fakturu od DEEL-a.