Usluge

Početna | Usluge

Poresko savetovanje

Veoma je bitno da počnete svoj biznis u najoptimalnijoj pravnoj formi, kao i da celokupno dalje vođenje vašeg poslovanja bude u skladu sa zakonima. Pre samog procesa otvaranja pravnog lica, posavetovaćemo vas koja je najoptimalnija pravna forma za vas, sa aspekta poreza i administracije. Uzimamo u obzir sve vaše specifičnosti: način saradnje sa klijentima, delatnost, visina prihoda, uticaj poreskih zakona i zajedno donosimo odluku o najboljoj pravnoj formi.

Osnivanje preduzetnika i DOO

Obavljamo kompletan proces osnivanja preduzetnika i DOO pravnih lica. Ceo proces završavamo isključivo online. Na osnovu informacija iz upitnika koji popunjavate prilikom započinjanja saradnje, vršimo registraciju pravnog lica kod APR-a. Vaša jedina obaveza je da odete u banku i da otvorite tekući račun, jer to može samo preduzetnik ili zakonski zastupnik doo. Nakon dobijanja Rešenja o registraciji, završavamo sve dalje administrativne obaveze novoosnovanog pravnog lica kao što su upis u evidenciju stvarnih vlasnika, podnošenje poreske prijave, prijava zaposlenih i sl.

Poslovanje sa bankom i državnim institucijama

Iz našeg iskustva saradnja sa bankom često može biti komplikovanija od saradnje sa poreskom upravom. Nerazumevanje bankarskih službenika za potrebe klijenta može biti izvor frustracija i bespotrebnih problema u poslovanju. Upravo iz ovog razloga, preuzeli smo na sebe poslovanje sa bankom. Za klijente obavljamo celokupan platni promet u zemlji i inostranstvu, obradu deviznih priliva.

U ime naših klijenata obavljamo komunikaciju sa svim državnim institucijama. Ovde najpre mislimo na Poresku upravu, PIO fond, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Agencija za privredne registre.

Administracija

Vodimo računa da naši klijenti imaju sve vrste akata neophodnih za poslovanje. Kada osnujete firmu postoje obavezna akta koja firma mora da ima kao što su Pravilnik o računovodstvu, Akta u oblasti arhivske građe, Pravilnik o radu ukoliko imate zaposlene i sl. Sva ova akta izrađujemo za klijente i vodimo računa o njihovoj usklađenosti sa zakonskim propisima.

Kadrovski poslovi

Najosetljiviji deo svakog poslovanja jesu zaposleni. U ovom delu savetujemo klijentima da strogo vode računa pre svega o Zakonu o radu, a zatim i o drugim poreskim zakonima. Za naše klijente vodimo celokupnu kadrovsku evidenciju. Ovo podrazumeva prijavu i odjavu zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje. Prilikom zaposlenja novih lica vršimo izradu obaveznih akata iz radnog odnosa. Zatim, za postojeće zaposlene vršimo izradu rešenja za godišnje odmore, slobodne dane i sl.

Knjigovodstvo

PSK tim evidentira sve knjigovodstvene promene u realnom vremenu, svu dokumentaciju razmenjujemo online. Ažurnost u knjigovodstvu ostvarujemo dan za danom. Ne može se desiti da zaboravite da nam dostavite račun za knjiženje, jer vas mi podsećamo ukoliko postoji dokumentacija koja nije dostavljena za knjiženje. Pratimo vaše bilanse i obaveštavamo vas o stanju, zajedno optimizujemo porez na dobit u zakonskim okvirima.

Zakažite poresko savetovanje

Samo na klik od vas

Naši Klijenti