PRAVILNIK

PSK DOO polaže autorska prava na celokupan sadržaj na sajtu.

Tekstovi imaju za cilj da objektivno informišu posetioca sajta o temi koja se obrađuje, a na osnovu dostupne zakonske i druge regulative u oblasti poreza i računovodstva.

U tekstovima može biti iskazan i lični stav autora.

Sajt je besplatno dostupan na korišćenje svim posetiocima.

Sadržaj sajta posetioci mogu deliti na društvenim mrežama slati e-mailom ili na bilo koji drugi način uz obavezno navođenje linka sajta ili izvora.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava.