Blog

Početna | Blog
Limit za preduzetnike od 6 i 8 miliona

Limit za preduzetnike od 6 i 8 miliona

Prema Zakonu o privrednim društvima preduzetnik je fizičko lice koje obavlja registrovanu delatnost, registruje se kod APR-a i celokupnom imovinom odgovara za obaveze. U zavisnosti od načina plaćanja poreza, Zakonom o porezu na dohodak građana, definisane su četiri vrste predzetnika, od toga, za ovaj tekst, nama su od značaja dve: 1.      ...

read more
Prelazak sa paušala u preduzetnika knjigaša na ličnoj zaradi

Prelazak sa paušala u preduzetnika knjigaša na ličnoj zaradi

Poznato je da preduzetnik može biti na paušalnom oporezivanju sve dok mu je prihod u jednoj kalendarskoj godini ispod 6 miliona dinara. I naravno ukoliko se bavi delatnošću koja prema Uredbi može biti paušalno oporezovana.  Međutim kada preduzetnik paušalac u jednoj kalendarskoj godini probije limit prihoda od 6 miliona dinara više ne može ostati u paušalu, već mora da pređe u preduzetnika...

read more
Prava preduzetnica za vreme trudničkog i porodiljskog odsustva

Prava preduzetnica za vreme trudničkog i porodiljskog odsustva

Novim izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju koje su stupile na snagu 01.avgusta 2023. godine, možemo reći da su se preduzetnice po pitanju prava pretežno izjednačile sa ženama koje porodiljsko odsustvo ostvaruju po osnovu angažovanja po osnovu raznih vrsta ugovora o radnom angažovanju. Ali još uvek, preduzetnicama nisu u potpunosti izjednačena prava u odnosu na zaposlene žene. Trudničko...

read more
Šta je DEEL platforma i da li mogu da primam novac od klijenata iz inostranstva?

Šta je DEEL platforma i da li mogu da primam novac od klijenata iz inostranstva?

DEEL platforma je sajt za globalno posredovanje u angažovanju zaposlenih ili kontraktora, za slanje novca prema njima, odnosno platforma koja pruža objedinjene usluge kompanijama u vezi sa angažovanjem lica izvan zemlje sedišta tih kompanija odnosno worldwide.  U Srbiji DEEL se najčešće koristi na strani zaposlenih i kontraktora, odnosno kompanije iz inostranstva angažuju fizička lica iz Srbije....

read more
Značaj testa samostalnosti

Značaj testa samostalnosti

Od 2019. godine, kada je Skupština Republike Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, započeta je priča o testu samostalnosti ( u primeni od 1. marta 2020. godine). Do sada smo mogli zaključiti da je ova vrsta testa najviše pogodila IT industriju, sektor gde se često sreću paušalno oporezovani preduzetnici.  Kao što je poznato test samostalnosti se...

read more
Stručno osposobljavanje – stručna praksa sa naknadom i bez naknade

Stručno osposobljavanje – stručna praksa sa naknadom i bez naknade

Lica mogu pohađati stručnu praksu odnosno stručno osposobljavanje u privatnoj firmi, bez obzira da li je za njihovo zvanje stručna praksa obavezna. Firme uglavnom odustaju od ove opcije, iako imaju kandidate za stručnu praksu, iz razloga što su propisi iz ove oblasti prilično nejasni. Raštrkani u više zakona i podzakonskih akata. Firme tada najčešće, za stručnu praksu, angažuju kandidate preko...

read more
Isplata dividende ili isplata bonusa zaposlenom osnivaču doo – šta je povoljnije?

Isplata dividende ili isplata bonusa zaposlenom osnivaču doo – šta je povoljnije?

U slučaju da ste osnivač doo i ujedno zaposleni u njemu, bitno je da znate da li je na završetku godine povoljnija opcija sebi isplatiti bonus ili ostvariti dobit i isplatiti dividendu. Iz poreskog aspekta, isplata dividende je manje povoljna opcija od isplate bonusa, a u nastavku teksta ćemo vam objasniti zašto je tako. Kada vaš doo ima uspešno poslovanje, na kraju godine ostvaruje određeni...

read more
Nakon paušala – osnivanje DOO kao odgovarajuća opcija 

Nakon paušala – osnivanje DOO kao odgovarajuća opcija 

Dileme oko prelaska na DOO Najčešća dilema sa kojom se možete susresti nakon što procenite da se bližite novčanom limitu za obavljanje paušalne delatnosti, jeste da li će vam DOO doneti druge prednosti koje paušal nema i koliko je ovakav vid poslovanja kompleksan? Reč je zapravo o određenom nizu prednosti ili pak i nedostataka koji bude sumnju u osnivanje DOO.  Međutim, naše iskustvo...

read more
Bliže tumačenje zarade – pojmovi bruto 1 i bruto 2 

Bliže tumačenje zarade – pojmovi bruto 1 i bruto 2 

Ukoliko ste zaposleni, sigurno ste čuli za termine bruto zarada i neto zarada, ali možda niste sigurni šta oni tačno označavaju ili kako da pravilno protumačite vaš platni listić. Osim ovih pojmova, važno je pomenuti bruto 1 i bruto 2 kao i kako izgleda konkretan platni obračun kako biste bolje razumeli ove koncepte. Zarada se odnosi na posebnu stavku na...

read more